Felipe Zayas

 

Felipe Zayas és professor de Castellà: Llengua i Literatura en el IES Isabel de Villena de València i autor de multituds d'articles i llibres sobre pedagogia.

Pàgina web: fzayas.com/web

Bloc: www.fzayas.com/darlealalengua/

Títols publicats

 

 

 

Col·lecció Estratègies

5. La lengua escrita y los proyectos de trabajo