José Ignacio Madalena

 

José Ignacio Madalena és professor de Secundària de geografia i història. Assessor de l'Àmbit Humanístic en el CEFIRE de València des d'on desenrotllament la formació del professorat de l'Àmbit Lingüístic i social del Programa de Diversificació Curricular i del PASSE. He elaborat i publicat diversos materials didàctics de geografia i història i per a l'Àmbit Lingüístic i Social.

Pàgines web: jmada.eresmas.net/index.htm

www.telefonica.net/web2/madalena/index.htm

Correu electrònic: jmada@telefonica.es

Títols publicats

 

 

 

Col·lecció Estratègies

5. La lengua escrita y los proyectos de trabajo